İster GSM İster RF+GSM

Columba Cloud, sahaya uyumlu çözümler üretebilmek için doğrudan GSM ya da RF+GSM çözümlerini destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Her iki çözüm yolunun da uygun olduğu ortamlar dikkate alınarak en optimum çözüm kurumlarla işbirliği içerisinde yapılandırılmaktadır. Tüm ürünlerimiz her iki çözüm kümesini de desteklemektedir.

*RF + GSM Temelli İletişim : Birden çok sensörün verileri RF ile toplanarak sunucuya GSM üzerinde aktarılabilir. Böylece yakın konumdaki onlarca çöp konteyneri için tek bir GSM hattaı yeterli olacaktır. Günümüzde GSM iletişim maliyetleri düşmüş olsa da, konteyner başına GSM kullanmak yerine verilerin 15-20 konteyner için bir noktaya toplanıp aktarılması, pil sarfiyatını azaltmakta ve böylece bakım maliyetleri düşmektedir. Ayrıca kurulan bu alt yapı, başka sensörlerinde sisteme dahil edilmesine imkan sağlamaktadır. Çöp konteynerları için kurulan sistem, ek maliyet gerektirmeden aynı zamanda diğer sensörler için de kullanılabilir.

*Doğrudan GSM Temelli İletişim : Her bir konteyner için bir GSM hattı kullanımı da desteklenmektedir. Bu model, birbirinden ayrık konteynerlar için verimlidir. Yakın konumda 3 ve daha fazla konteyner için RF temelli sistem tercih edilmelidir. Diğer taraftan veri toplamaya yönelik modemin kurulumu için gerekli alt yapı zorluklarında da her bir nokta için GSM çözümümüz tercih edilmelidir.


RF+GSM TEMELLİ İLETİŞİM Doğrudan GSM TEMELLİ İLETİŞİM
Sensörler RF ile veri gönderir, RF2GSM modüle üzerinden veriler buluta aktarılır. Sensörler doğrudan GSM üzerinden veri gönderir.
RF iletişim pil performansı sağlar. Pil ömrü 5 yıl üzerinde olmaktadır. GSM bağlantısı büyük pil ihtiyacı içerir. Hem pil hacmi büyüktür, hem de pil değiştirme süresi en fazla 2 yıl olabilmektedir.
Bakım sıklığı daha düşüktür. Temel bakım işlemi pil değişimi olduğu için yıllarca ürünler bakım olmaksızın işletilebilir. Ortalama 2 yıl içinde tüm ürünlerin pillerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Pil değişim işlemi için ürüne müdahale edilmesi gerekir.
RF verilerini toplayıp merkezi sunucuya GSM üzerinden gönderen RF2GSM modüle elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Ancak ortalama 20 uç için bir noktada elektrik ihtiyacı sağlanabilir. Elektrik bağlantısı isteyen hiç bir aracı cihaz gerektirmemektedir. Noktaların her birisi bulut sistemle bağlantısını direk yapmaktadır.
GSM hat sayısı düşüktür. Toplam ölçüm noktasının yaklaşık 1/20’si kadar GSM hat sayısı yeterli olacaktır. Her bir nokta için GSM hattı alınması gerekmektedir.
Sistem genişleyebilir yapıdadır. Yeni ve farklı noktalar mevcut GSM noktaları üzerinden verileri gönderebilirler. Genişleyebilirliği ancak her yeni ürün ve noktaya GSM hattı takılması ile mümkün olmaktadır.
Birbirine yakın 600 metre çap içerisinde 3 ve daha fazla noktada ölçüm alınması gerekiyorsa, ekonomik olarak tercih edilmelidir. Ölçüm alınacak noktalar birbirlerine 600 metre çaptan daha uzak ise ekonomik olarak tercih edilmelidir. Ancak RF sistemi kurulmuş bir yapıda, uzakta tek başına kalmış ölçüm noktaları için de diğer sisteme ek bir nokta olarak kullanılabilir.